Ogłoszenia

Syndyk ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki

wOgłoszenia autor: Marta Ratuszyńska / 25 lipca 2013 / 0 Comments

Syndyk masy upadłości „Goldmann Company” Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 ogłasza (I) przetarg nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki następujących ruchomości:

  1. samochodu osobowego marki Mercedes Benz, model pojazdu 200 115, rok produkcji 1968, nr identyfikacyjny (VIN) 11501510012190, oznaczenie typu W 115, wskazanie drogomierza 90998 km, kolor powłoki lakieru zielony, rodzaj nadwozia sedan 4-drzwiowy, oznaczenie silnika M 115, silnik z zapłonem iskrowym (gaźnik), pojemność/moc silnika 1988 ccm/77 kW (105 KM), liczba cylindrów 4, układ cylindrów rzędowy, liczba zaworów 16, skrzynia biegów manualna. Cena wywoławcza wynosi 7 600,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych).
  2. laptopa Lenovo G 570, procesor Intel Celeron B800 1,5 GHz, pamięć RAM 2 GB DDRIII 1333 MHz, dysk twardy WD 320 GB, napęd optyczny JG DVDRAM, grafika zintegrowana Intel HD, matryca 15,4 rozdzielczość 1366×768. Brak systemu operacyjnego. Cena wywoławcza wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).
  3. aparatu cyfrowego Samsung PL2010; 14,2 Mega pikseli, szerokokątny obiektyw 27 mm, wyświetlacz 3”23 OK TFT LCD, podwójna stabilizacja obrazu (optyczna + cyfrowa), obiektyw Samsung f=4,85 – 48,5 mm. Cena wywoławcza wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Warunki przetargu:

  1. Ofertę nabycia należy doręczyć osobiście lub przesłać listem poleconym w terminie do 14 sierpnia 2013 roku w zapieczętowanej kopercie z adnotacją „Oferta przetargowa” na adres Kancelaria Syndyka, 26-600 Radom, ul. Wrzosowa 17.
  2. Pisemna oferta powinna zawierać:

a)     oznaczenie oferenta:

– osoba prywatna – imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, PESEL i NIP),

– firma – nazwę firmy, adres, REGON i NIP, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, wskazujący osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,

b)     oferowaną cenę zakupu oraz określony sposób i termin jej zapłaty,

c)     oświadczenie, że oferent zapoznał się z sytuacją prawną i stanem technicznym przedmiotu przetargu,

d)     oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i nie ma do niego zastrzeżeń,

i zostać podpisana przez osoby, umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

3.   Otwarcie pisemnych ofert i wybór najkorzystniejszej z nich odbędzie się 19 sierpnia 2013 roku o godz. 11:00 w biurze w Radomiu przy ul. 1905 Roku 1/9, nr pokoju 13.

4.   Zastrzega się prawo do zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

5.   W przypadku zgłoszenie się kilku oferentów do tego samego przedmiotu sprzedaży wybór oferty nastąpi w drodze aukcji.

6.   Kupujący obowiązany jest zapłacić cenę przed wydaniem rzeczy.

7.   Wszelkie koszty zawarcia umowy z zachowaniem wymaganej formy i koszty sprzedaży ponosi oferent, którego oferta została wybrana.

8. Samochód osobowy można oglądać w Inowrocławiu przy ul. Jesionowej 41 w poniedziałki od 12:00 do 20:00 (należy wcześniej uprzedzić telefonicznie i ustalić godzinę). Pozostałe przedmioty przetargu, regulamin przetargu, opis stanu technicznego samochodu wykonany przez rzeczoznawcę można obejrzeć od poniedziałku do piątku od 9:00 do 12:00 w biurze w Radomiu przy ul. 1905 Roku 1/9, nr pokoju 13 lub w innym, uzgodnionym telefonicznie terminie. Numer telefonu kontaktowego: 509225282.