Dowiedz się więcej o postępowaniach upadłościowych
i restrukturyzacyjnych. Kliknij w strzałkę po prawej.

Marta Ratuszyńska
Doradca Restrukturyzacyjny,
Syndyk

OFERTA

Doradztwo restrukturyzacyjne

Pełnienie funkcji jako syndyk, zarządca, nadzorca sądowy, nadzorca układu w postępowaniach sądowych. Doradztwo pozasądowe w zakresie upadłości i restrukturyzacji.

DORADZTWO

Upadłość konsumencka
Sporządzanie wniosków
Doradztwo w zakresie restrukturyzacji
Opracowanie i wdrażanie Planów Restrukturyzacji
Sporządzanie wymaganej dokumentacji
Prowadzenie postępowań sądowych

EKSPERTYZY

Wyceny przedsiębiorstw
Wyceny udziałów
Wyceny majątku firmy
Oceny niewypłacalności 
Zagrożenie upadłością
Ekspertyzy z zakresu zarządzania
Prawo upadłościowe
Prawo restrukturyzacyjne

Wykonywanie ekspertyz (opinii) jako biegła sądowa dla Sądu, Prokuratury, Policji

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

30 maja 2023

Licencje wygasają z mocy prawa

Zgodnie z art. 16.1 pkt 4) ustawy o transporcie drogowym zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wygasa w razie likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy. […]
29 maja 2023

Odsetki za okres po ogłoszenie upadłości?

Wierzyciel wszczął przeciwko syndykowi postępowanie sądowe o odsetki, których domaga się od syndyka od wierzytelności z prawomocnej listy wierzytelności za okres po ogłoszeniu upadłości podczas, gdy […]
29 maja 2023

SYNDYK SPRZEDA

Syndyk masy upadłościma do sprzedania następujących ruchomości (upadłość konsumencka): 1. Samochód Nissan Cabstar nr. rej WSZ 68RC rok. prod. 2007 r., cena 12.000,00 zł2. Zamiatarka Boschung […]