Bez kategorii

30 maja 2023

Licencje wygasają z mocy prawa

Zgodnie z art. 16.1 pkt 4) ustawy o transporcie drogowym zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wygasa w razie likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy. […]
29 maja 2023

Odsetki za okres po ogłoszenie upadłości?

Wierzyciel wszczął przeciwko syndykowi postępowanie sądowe o odsetki, których domaga się od syndyka od wierzytelności z prawomocnej listy wierzytelności za okres po ogłoszeniu upadłości podczas, gdy […]
29 maja 2023

SYNDYK SPRZEDA

Syndyk masy upadłościma do sprzedania następujących ruchomości (upadłość konsumencka): 1. Samochód Nissan Cabstar nr. rej WSZ 68RC rok. prod. 2007 r., cena 12.000,00 zł2. Zamiatarka Boschung […]
6 czerwca 2018

Upadłość konsumencka – Radom

Niedawno Gazeta Wyborcza podawała i weryfikowała informacje, że rzekomo były plany likwidacji sekcji upadłościowej w Radomiu. Jeśli byłaby to prawda, to byłaby to fatalna informacja dla […]