Odsetki za okres po ogłoszenie upadłości?

SYNDYK SPRZEDA
29 maja 2023
Licencje wygasają z mocy prawa
30 maja 2023

Wierzyciel wszczął przeciwko syndykowi postępowanie sądowe o odsetki, których domaga się od syndyka od wierzytelności z prawomocnej listy wierzytelności za okres po ogłoszeniu upadłości podczas, gdy odsetki takie mogą być dochodzone wyłącznie od upadłego. Wierzyciel tym samym próbuje podważać prawomocne  postanowienie Sądu o zatwierdzeniu listy wierzytelności.

Zgodnie z art., 92 Prawa upadłościowego z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności, należne od upadłego, za okres do dnia ogłoszenia upadłości.

„Odsetki za czas po ogłoszeniu upadłości nie mogą być zaspokojone z masy upadłości, mogą być jednak dochodzone od upadłego. Postępowanie sądowe o ich zapłatę może toczyć się jednocześnie z postępowaniem upadłościowym (nie dotyczy masy upadłości, a zatem zakaz z art. 144 ust. 1 nie ma zastosowania) – komentarz do art. 92 Prawa upadłościowego Piotra Zimmermana. To oznacza, że wierzyciel nie może ich dochodzić od masy upadłości, nie może zatem pozywać syndyka w tej sprawie. Może pozwać upadłego.

Komentarze są wyłączone.