Licencje wygasają z mocy prawa

Odsetki za okres po ogłoszenie upadłości?
29 maja 2023

Zgodnie z art. 16.1 pkt 4) ustawy o transporcie drogowym zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wygasa w razie likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy. Spółka w upadłości nie może wykonywać działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług transportowych bo nie posiada wymaganego zezwolenia i licencji.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, licencja oraz zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu transportu wygasają z mocy prawa w razie likwidacji spółki, a wykonywanie przewozu bez uprawnień skutkuje nałożeniem kary pieniężnej (II GSK 1521/13).

Komentarze są wyłączone.