Doradca restrukturyzacyjny, syndyk licencjonowany, specjalistka zarządzania kryzysowego, menadżer rewitalizacji podmiotu w kłopotach finansowych, audytor systemów zarządzania, biegły sądowy w zakresie finansów i ekonomii przedsiębiorstw oraz w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami.

Doświadczenie biznesowe zdobywała w Niemczech i w Polsce. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie centralnego planowania przedsiębiorstwa, controllingu i sprzedaży w koncernie Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG w Bawarii, będącym liderem na rynku światowym w branży motoryzacyjnej.

Zajmowała się kontrolą i rozliczaniem funduszy strukturalnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Była Audytorem Wiodącym oraz Pełnomocnikiem Zarządu ds. Bezpieczeństwa Informacji i Jakości w spółce Lumena SA. Wdrażała systemy zarządzania w firmach.

Jest autorką wielu ekspertyz dla Sądu, Prokuratury, biznesu oraz autorką publikacji z ekonomii. Prowadzi zajęcia w Katedrze Biznesu i Finansów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.