Doradztwo

Upadłość konsumencka
Sporządzanie wniosków
Doradztwo w zakresie restrukturyzacji
Opracowanie i wdrażanie Planów Restrukturyzacji
Sporządzanie wymaganej dokumentacji
Prowadzenie postępowań sądowych

Postępowania sądowe

Syndyk
Zarządca
Nadzorca sądowy
Nadzorca układu

Ekspertyzy 

Wyceny przedsiębiorstw
Wyceny udziałów
Wyceny majątku firmy
Oceny niewypłacalności 
Zagrożenie upadłością
Ekspertyzy z zakresu zarządzania
Prawo upadłościowe
Prawo restrukturyzacyjne

Wykonywanie ekspertyz (opinii) jako biegła sądowa dla Sądu, Prokuratury, Policji