doradztwo

31 lipca 2017

Upadłość konsumencka – szczególny przypadek osób niepełnosprawnych

Upadłość konsumencka – szczególny przypadek osób niepełnosprawnych Czy samochód osoby niepełnosprawnej będzie wchodzić do masy upadłości? Art. 63 Prawa upadłościowego wskazuje, że nie wchodzi do masy […]
31 lipca 2017

Nakazy zapłaty, powództwa a upadłość

Od daty ogłoszenia upadłości wierzyciele upadłego mogą być zaspokojeni wyłącznie z masy upadłości w trybie postępowania upadłościowego wg przepisów Prawa upadłościowego (art. 91 Prawa upadłościowego) w […]
14 maja 2017

Wyłączenie z masy upadłości samochodu osobowego – upadłość konsumencka

Wyłączenie z masy upadłości  samochodu osobowego – upadłość konsumencka Co do zasady wyłączenie z masy upadłości samochodu osobowego w upadłości konsumenckiej nie jest możliwe nawet w […]