Upadłość konsumencka – główne korzyści dla dłużnika

Restrukturyzacja – cel postępowania restrukturyzacyjnego
13 maja 2017
Upadłość konsumencka
5 głównych korzyści dla dłużnika w przypadku upadłości konsumenckiej:

1. Wysokie prawdopodobieństwo umorzenia części długów przy spełnieniu określonych warunków.
2. Możliwość rozłożenia na raty spłaty zadłużenia.
3. Zawieszenie i umorzenie dotychczas prowadzonych postępowań egzekucyjnych.
4. Zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych do zakończenia postępowania.
5. Zakaz wszczynania postępowań egzekucyjnych co do wierzytelności zgłoszonych i objętych planem spłaty w postępowaniu upadłościowym także po zakończeniu postępowania.

Dodaj komentarz