Upadłość konsumencka – szczególny przypadek osób niepełnosprawnych

Nakazy zapłaty, powództwa a upadłość
31 lipca 2017
Przedawnione długi
16 sierpnia 2017

Upadłość konsumencka – szczególny przypadek osób niepełnosprawnych
Czy samochód osoby niepełnosprawnej będzie wchodzić do masy upadłości?

Art. 63 Prawa upadłościowego wskazuje, że nie wchodzi do masy upadłości, z mocy samego prawa, mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów KPC. Zgodnie z art. 829 pkt 9 KPC nie podlegają egzekucji przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.
Przepisy prawa nie precyzują wystarczająco dobrze jakie przedmioty podlegają wyłączeniu z masy upadłości wg podanego w tych przepisach kryterium. Co do zasady nie powinno budzić raczej wątpliwości, że np. skutery i wózki inwalidzkie są przedmiotami niezbędnymi ze względu na niepełnosprawność, jednak co w przypadku samochodu? Jak wyjaśniono w innym wpisie, samochód osobowy co do zasady nie może zostać wyłączony z masy upadłości (chyba, że np. służy on do wykonywania pracy o szczególnym charakterze).
Wyłączenie samochodu osoby niepełnosprawnej z masy upadłości może budzić wątpliwości i każdy przypadek będzie rozważany indywidualnie.
Jedną z rzeczy, którą należy ustalić będzie odpowiedź na pytanie, czy pojazd jest przystosowany konstrukcyjnie dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Jednak nie zawsze takie szczególne przystosowanie jest konieczne ze względu na niepełnosprawność dłużnika, a pomimo to pojazd może zostać uznany za niezbędny ze względu na niepełnosprawność z innych powodów.
Wątpliwości może budzić określenie „niezbędny”. Należy tutaj dokonać oceny, czy przedmiot jest osobie niepełnosprawnej faktycznie niezbędny. Ocena ta może być w każdym przypadku inna, w zależności od konkretnej sytuacji.

Komentarze są wyłączone.