Wyłączenie z masy upadłości samochodu osobowego – upadłość konsumencka

Restrukturyzacja – cel postępowania restrukturyzacyjnego
13 maja 2017
Nakazy zapłaty, powództwa a upadłość
31 lipca 2017

Wyłączenie z masy upadłości  samochodu osobowego – upadłość konsumencka

Co do zasady wyłączenie z masy upadłości samochodu osobowego w upadłości konsumenckiej nie jest możliwe nawet w przypadku, gdy służy on do pracy zarobkowej. Jednak na podstawie art. 73 i w związku z art. 63 Prawa upadłościowego istnieją wyjątki np. w sytuacji, gdy samochód jest bezwzględnie niezbędny do wykonywania pracy i wynika to ze szczególnego charakteru pracy.

Art. 63 wskazuje, że mienie nie podlegające egzekucji sądowej nie wchodzi do masy upadłości z mocy samego prawa, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów KPC. W Rafał Adamus Prawo upadłościowe str. 183 wskazano, że narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych. Przy czym jednak w uchw. SN z 30.5.1996 r. (III CZP 56/96, OSP 1997, Nr 11, poz. 205) wyrażono pogląd, że: „samochód osobowy, stanowiący własność dłużnika i wykorzystywania przez niego do osobistej pracy zarobkowej w charakterze taksówkarza, może być – stosownie do konkretnych okoliczności – uznany za przedmiot nie podlegający egzekucji”.

 

W sytuacji, gdy samochód jest wykorzystywany do pracy w charakterze taksówkarza, listonosza lub do innej pracy o podobnym charakterze i zostaną spełnione określone warunki, istnieje możliwość wyłączenia z masy upadłości samochodu. W szczególności będzie to zasadne, gdy samochód stanowi mniejszą wartość, niż koszty postępowania w sytuacji braku jego wyłączenia. Wyłączenie też nie może powodować pokrzywdzenia wierzycieli. Należy pamiętać, że jest to kluczową sprawą w postępowaniu upadłościowym. Jeśli będą spełnione określone warunki to wyjątkowo Sąd może wyłączyć samochód z masy upadłości na wniosek upadłego.

Komentarze są wyłączone.